Curso Asanas Avanzadas

????CURSO DE ASANAS AVANZADAS CON Carla Annio????
11 a 14hs
SEDE PALERMO
????Reservas: maasyoga@gmail.com

????DOMINGO 12 de AGOSTO
*Cuervo – kakasana
*koundinyasana
*Svarga dwijasana
*vasisthasana
*urdhva dhanurasana – puente
*sirsasana
*preparación para paro de manos

???? FECHA A CONFIRMAR
*titibasana
*bhujapidasana
*viparita salabhasana
*pasaje de kapotasana a laghuvajrasana
*padmasana
*parsva dhanurasana
*pasaje de cuervo a tripode

????FECHA A CONFIRMAR
*mayurasana
*astavakrasana
*natarajasana
*urdhva padmasana
*garbha pindasana
*pinchamayurasana
*dropback a puente